INSCRIPCIÓ
> Univers Joviat > Tallers > Inscripció a formació
|

Em vull inscriure a:


1 INSCRIPCIÓ PER PERSONA
Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
Nom (*):
Cognoms (*):
Telèfon (*):
E-mail (*):
Relació amb l'escola (*):
Soci AMPA(*): Si   No
   

Com has conegut aquesta activitat?

www.joviat.com Informació Escola Joviat
Correu electrònic Cartells / Fulletons
Cercadors: Google, Yahoo... Premsa
Facebook M'han recomanat Univers Joviat
Twitter Altres

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat a https://www.joviat.com/politica-de-privacitat/

Altres webs de Joviat:
Gastronomia Portàtil
Assessoria i Formació
Joviobres
 
Mapa web:
2017-18:
Activitats de vida
Acompanyament personal i familiar
Professionals
Premsa:
Recull de premsa
Articles interessants
Àlbums de fotos
On som?
Contacte
© Univers Joviat 2016 · Muralla Sant Francesc, 39 | 08241 Manresa ( Barcelona ) · univers@universjoviat.com · T. 699 53 65 23 - 93 875 41 78